Katepal

Katepal Oy er Finlands ledende produsent av asfaltbaserte takbelegg og asfaltprodukter. Firmaet ble grunnlagt i 1949. Produksjonsanleggene ligger i Lempäälä, 150 km nord for Helsingfors.

Våre hovedprodukter er SBS-gummiasfaltbaserte rullprodukter, takshingel, påstrykningsmidler og sveisepapp. Våre produkter er CE-merkede i samsvar med harmoniserte europeiske produktstandarder. Katepal-produktene har i tillegg Statens tekniska forskningscentrals sertifikat i samsvar med den finske takforeningens produktklassifisering, Vägförvaltningens produktgodkjenning samt typegodkjenninger i flere eksportland. Katepal Oys kvalitetssystem har ISO 9001 sertifisering. Vi tar hensyn til miljøspørsmål i all vår virksomhet. Katepal Oys kontinuerlige produktutvikling er rettet mot å øke holdbarheten og brukervennligheten til takbelegg. Den tradisjonelle "takpappen" er blitt til moderne gummiasfaltpapp og takshingel, som forener enkel montering, flott utseende og lang holdbarhet.