Rekisteriseloste

Katepalin Pyydä tarjous -lomakkeelta voit jättää tarjouspyynnön kattoremontista tai kattomateriaalista.

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Katepal Oy
Katepalintie 15
37501 LEMPÄÄLÄ

Rekisterin nimi
Katepalin tarjouspyyntörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka ovat jättäneet yhteystietonsa rekisterinpitäjälle yhteydenottoa varten.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: yhteyden ottaminen palvelujen tarjoamista varten ja asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: kohteen osoite, paikkakunta, kohteen nimi, liitetiedosto, nimi, puhelin ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tarjouspyynnöt säilytetään jatkokäsittelyä varten ja niiden tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (Katepalin valitsemille urakoitsijoille tai jälleenmyyjille) lomakkeella pyydettyjen palveluiden tarjoamista varten.

Rekisterin suojaus
Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Katepal Oy, Katepalintie 15, 37501 LEMPÄÄLÄ.