15.11.2016 Imago- ja bränditutkimus: Katepalin asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla

Katepal teetti syys-lokakuussa 2016 imago- ja bränditutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Katepalin imagoa, tunnettuutta ja houkuttelevuutta.  Tutkimukseen osallistui 500 kuluttajavastaajaa.

Tulosten perusteella Katepalin tunnettuus kattomateriaaleja valmistavana yrityksenä on hyvällä tasolla ja Katepal nähdään houkuttelevana toimijana.

Katepal spontaanisti tunnetuin
Kysyttäessä vastaajilta, mitä kattomateriaaleja valmistavia yrityksiä he muistavat, 22 prosenttia nimesi spontaanisti Katepalin.

Katepalin tunnettuus on lisäksi kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2015.

Asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla
Vastaajat, jotka olivat käyttäneet Katepalin tuotteita, ovat erityisen valmiita suosittelemaan Katepalia.

Jopa 76 prosenttia näistä vastaajista on jo suositellut Katepalia tai voisi suositella sitä lämpimästi.

Laadukkaat kattoratkaisut ja parasta palvelua jatkossakin
Katepalin toimitusjohtaja Mikko Pellinen kiittää palautteesta ja toteaa sen olevan ehdottoman tärkeää toiminnan suuntaamisessa ja kehittämisessä.

"Olemme erittäin tyytyväisiä tutkimuksen tuloksiin ja Katepalin liittyviin brändimielikuviin. Katepal on perinteikäs suomalainen yritys, joten on hienoa, että asiakkaat luottavat meihin ja suomalaiseen työhön. Haluamme jatkossakin tarjota parhaat mahdolliset kattoratkaisut ja parasta palvelua."

Lataa tulostiedote tästä:
Katepalin imago- ja bränditutkimus 2016 (pdf)

Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.