Höyrynsulkukermit

Käytettäessä kumibitumikermiä höyrynsulkuna sillä on monia ylivoimaisia ominaisuuksia verrattuna muihin höyrynsulkumateriaaleihin. Varsinkin loivien kattojen rakenteissa bitumikermeillä saavutetaan varmuutta ja toimivuutta vuosikymmeniksi.

Käyttökohteen mukaan valittu bitumikermi kestää rakennusaikaiset rasitukset eri sääolosuhteissa, vaikka sen päällä liikutaankin asennettaessa pintakerroksia. Se voi toimia tarvittaessa myös työnaikaisena vedeneristeenä. Bitumikermin saumat tiivistetään bitumilla hitsaten tai liimaten. Erilaisten läpivientien, ylösnostojen ja liitosten tiivistys tapahtuu samalla tavalla kuin vesikaton vedeneristyksissä, varmasti ja luotettavasti. Pyöreissä läpivienneissä käytetään EPDM-kumisia läpivientitiivisteitä ja suorilla pinnoilla ylösnostot tehdään bitumiliimauksin tai hitsaten ja tarvittaessa liitos varmistetaan mekaanisesti. Tiiveys ei ole siis teippausten varassa, vaan liitokset tehdään kestämään kymmeniä vuosia.

Bitumimatto on myös riittävän paksu ja sitkeä, ettei se vaurioidu kivenmuruista, jotka ovat jääneet betoniholville ennen höyrynsulun, lämmöneristeiden ja vedeneristeen asennusta.

 

TuoteTuoteluokkaRullakokoTukikerroskiinnitys alustaanKäyttökohteet
kosteusluokat rakennuksen korsteuslisän mukaan


K-MS170/3000
K-MS170/4000 hitsattava

BH1
BH 1

12 x 1
10 x 1

polyesterihuopa
polyesterihuopa

bitumiliimaus
hitsaus

Alustana valettu betoni, ontelolaatta, TT-laatta tai profiilipelti, jossa tasaava levy. Vaativat kohteet, joissa höyrynsulku on altis mekaaniselle rasitukselle työn aikana tai myöhemmin.
Kosteusluokat 1, 2 ja 3.

K-ES Al
sisältää alumiini-muovilaminaatin
BHA215 x 1polyesterihuopabitumiliimausKohteet joissa rakennuksen kosteuslisä on poikkeuksellisen suuri. Kosteusluokat 1, 2 ja 3.
K-ES BH315 x 1polyesterihuopabitumiliimausTavanomaiset loivat katot.
Kosteusluokat 1, 2 ja 3.
SuperBaseBH315 x 1polyesterihuopa
naulaus tai bitumiliimaus
Rakenteet, joissa hitsaus tai kuumabitumin käyttö ei ole
mahdollista tai suositeltavaa.
Kosteusluokat 1, 2 ja 3.